Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU OŠ „Zaim Kolar“