Javni konkurs za prijem radnika u JU Peta osnovna škola