Obavještenje o poništenju javnog konkursa za prijem radnika u JU OŠ "Grbavica I"