Poništenje javnog konkursa za prijem radnika u JU OŠ "Vladislav Skarić"