Manjak odgajatelja u JU ''Djeca Sarajeva'' je odgovornost prethodnog menadžmenta

Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo dijeli zabrinutost roditelja stanjem u JU "Djeca Sarajeva" , te obzirom na činjenicu da je djelatnost koju obavlja navedena javna ustanova od posebnog interesa za Kanton Sarajevo, želimo javnost informisati o sljedećem:
 
Višegodišnja zapuštenost i poslovanje u pravnom vakuumu doveli su funkcionisanje JU "Djeca Sarajeva" na sam rub izdržljivosti odgajatelja, roditelja i djece, čemu svjedoče nalazi nadležnih inspekcijskih službi.
 
Prethodni menadžment JU "Djeca Sarajeva" ozbiljno je doveo u pitanje zakonitost poslovanja i provođenje i poštivanje odgojnih standarda i normativa u vrtićima, prije svega zbog činjenice da je omjer zapošljavanog tehničkog osoblja i odgajatelja disproporcionalan s obzirom na djelatnost.
 
Osim navedenog, nedopustivo je da su odgajatelji angažovani ugovorima na određeno vrijeme u trajanju od više godina, što je u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima. Dakle, nijednom od odgajatelja nije otkazan ugovor o radu, već su ugovori istekli, a prijem novih uposlenika moguć je isključivo raspisivanjem konkursa što je nadležnost direktora i Upravnog odbora Ustanove.
 
Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo od februara 2011. godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo je poduzelo sve aktivnosti iz svoje nadležnosti, a prije svega, raspisivanje konkursa za izbor Upravnog i Nadzornog odbora JU "Djeca Sarajeva", koji će po imenovanju raspisati konkurs za direktora ustanove, što je početak uvođenja JU "Djeca Sarajeva" u legalno funkcionisanje.