Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS objavilo Javne pozive za sufinansiranje projekata

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo objavilo je danas javne pozive za podnošenje prijava udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata/aktivnosti iz sljedećih oblasti:

- Programa/projekata/aktivnosti za djecu i mlade do 19. godine života i

- Programa/projekata/aktivnosti u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u u Bosni i Hercegovini. Preventivne ili edukativne aktivnosti /programi/projekti za djecu predškolskog uzrasta, učenika osnovnih škola, učenika srednjih škola, mlade s teškoćama do 26 godine života s područja Kantona Sarajevo koje se odnosi na povećanje sigurnosti u saobraćaju.

U Budžetu KS za 2023. godinu, na razdjelu Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, obezbijeđena su sredstva u iznosu od 100.000 KM za finansiranje/sufinansiranje po Javnom pozivu za djecu i mlade do 19. godina života, dok je za programe/projekte/aktivnosti u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH obezbijeđeno 70.000 KM.

Tekstovima javnih poziva je definisano da je maksimalan iznos finansiranja/sufinansiranja po projektu/programu/aktivnosti 10.000 KM.

Javni pozivi ostaju otvoreni 15 dana od dana objave. 

"Očekujemo prijave s kvalitetnim projektima i programima koji će donijeti najveću korist našim učenicima. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS je uspostavilo izuzetno uspješnu saradnju s nevladinim sektorom u proteklom periodu, a vjerujem da će ta saradnja ostati snažna i u budućnosti", rekla je ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović.

Više informacija o javnom pozivu za djecu i mlade do 19 godina možete pronaći na sljedećem linku: https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/javnioglasi/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-udruzenja-i-neprofitnih-organizacija-za-1

Više informacija o javnom pozivu u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja putevima u Bosni i Hercegovini možete pronaći na sljedećem linku: https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/javni_oglasi