Ministarstvo za odgoj i obrazovanje o aktuelnom slučaju upisa djece sa teškoćama u predškolsko obrazovanje i kontinuiranom unapređenju inkluzije

U osvrtu na tekst objavljen u medijima pod nazivom „Skandalozan dokument Pravobranilaštva KS: Upis djece s poteškoćama u razvoju u vrtiće u Sarajevu ‘narušit će reputaciju Ministarstva’“, kao i tekstove sa sličnim naslovima, a u vezi upisa u predškolsko obrazovanje dvoje djece sa teškoćama,
iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS još jednom ističu kako ostaju pri stavu koji su ranije iznijeli, a koji je objavljen 02. septembra 2023. godine na zvaničnoj web stranici ovog ministarstva.

“Ministarstvo za odgoj i obrazovanje ponovo ističe da je majci M.M. ponuđeno da djecu upiše u javnu predškolsku ustanovu u sastavu JU ‘Djeca Sarajeva’, jer, kako smo naveli, u slučaju da djeca s teškoćama pohađaju javnu predškolsku ustanovu, Ministarstvo ima mogućnost da finansira asistenta za djecu s teškoćama u skladu sa zakonom. Ističemo da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje ne može finansirati rad zaposlenih u privatnim predškolskim ustanovama, čiji osnivač nije Kanton Sarajevo (akt u prilogu). Dodatno, javni vrtić koji je Ministarstvo ponudilo, lokacijski je bliži mjestu stanovanja porodice u odnosu na privatni vrtić.

Također, privatna predškolska ustanova i majka su informisani da roditelj putem EMIS sistema prilikom online upisa u predškolsku ustanovu ima pravo izbora da li će dijete pohađati poludnevni ili cjelodnevni boravak u predškolskoj ustanovi, ali odgajatelji i/ili članovi Mobilnog tima za pružanje podrške inkluzivnom odgoju mogu predložiti roditelju da je u interesu djeteta pohađanje poludnevnog boravka, ali ipak o pohađanju cjelodnevnog ili poludnevnog boravka djeteta odluku donosi isključivo roditelj (akt u prilogu).

U vezi s gore navedenim, a uvažavajući činjenicu da je riječ o osjetljivom pitanju, te da je majka M.M. tužbom pokrenula sudski postupak koji je u toku, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje nema namjeru o navedenoj temi dalje komunicirati putem medija.

Posebno je važno javnosti predočiti pokazatelje o opredijeljenosti Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva za odgoj i obrazovanje kada je u pitanju uključivanje djece/učenika s teškoćama u redovne odgojno-obrazovne ustanove”, navode iz Ministarstva, te detaljno obrazlažu:
“Na prijedlog Ministarstva za odgoj i obrazovanje Skupština Kantona Sarajevo je na Tematskoj sjednici održanoj dana 15.02.2022. godine donijela Zaključak kojim se prihvata informacija o dosadašnjim aktivnostima Ministarstva za odgoj i obrazovanje s prijedlogom mjera za unapređenje inkluzivnog odgoja i obrazovanja. U skladu sa Zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo je donijela Posebni program Vlade Kantona Sarajevo za unapređenje inkluzije.

Posebno ističemo značaj multisektorske saradnje i ranog otkrivanja razvojnih odstupanja i teškoća, kao i osiguranja adekvatne, pravovremene podrške djeci/učenicima s teškoćama, što je navedenim Programom Vlade Kantona Sarajevo obaveza različitih resora u skladu sa nadležnošću (prilog hodogram).

U skladu sa navedenim programom Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje je u cilju osiguranja kvalitetnije podrške djeci s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama dostavilo saglasnost za prijem:

-26 edukator-rehabilitatora

-26 logopeda

-77 psihologa, te

-18 socijalnih radnika.

 Unapređenje podrške djeci s teškoćama jasno je vidljivo kroz rast budžetskih izdvajanja za inkluziju i rad centra u kojima se odgajaju i obrazuju djeca/učenici s teškoćama.

Podsjećamo da su asistenti prije 2019/2020. godine finansirani putem NVO (po projektima), po programima službi za zapošljavanje ili privatno od strane roditelja djece s teškoćama.

Posebno naglašavamo kvalitetnu saradnju Ministarstva za odgoj i obrazovanje s nevladinim organizacijama čiji su programi usmjereni na pružanje podrške djeci/učenicima sa teškoćama, te Ministarstvo za odgoj i obrazovanje svake godine putem Javnog poziva sufinansira programe koje za cilj imaju unapređenje kvalitete života djece s teškoćama. Svake godine za navedenu namjenu Ministarstvo za odgoj i obrazovanje osigurava 300.000 KM.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje je osiguralo dodatni broj (10) bodova za djecu s teškoćama prilikom upisa u predškolske ustanove, kroz digitalizaciju procesa upisa kako bi se izbjegla eventualna diskriminacija djece s teškoćama, jer su ranije prakse dozvoljavale da komisija za upis donosi subjektivne procjene prilikom upisa djece u predškolske ustanove.

Trenutno, u školskoj 2023/2024. godini 175 djece s teškoćama, sa određenom medicinskom dokumentacijom pohađa predškolske ustanove.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje u saradnji sa Institutom za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kontinuirano realizira edukacije namijenjene asistentima, članovima Mobilnog stručnog tima za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju, stručnim saradnicima i nastavnicima u cilju unapređenja odgojno-obrazovnog rada s djecom sa teškoćama. Navodimo neke od tema koje su realizirane u proteklom periodu: „Strategija rada sa učenicima s teškoćama u razvoju“, „Saradnja s resursima u i izvan odgojno-obrazovnih ustanova s ciljem pružanja podrške djeci s teškoćama“, „Stručna podrška učenicima iz spektra autizma“, „Stručna podrška učenicima s intelektualnim teškoćama“, „Učenici s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu“ i „Učenici s poteškoćama u razvoju iz perspektive asistenta u nastavi“. U decembru 2022. godine organizirana je trodnevna stručna konferencija pod nazivom „Inkluzija je dječje pravo“ koja je namijenjena asistentima u odjeljenju, stručnim saradnicima i članovima Mobilnog stručnog tima za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju.
Shodno gore navedenom, želimo istaći opredijeljenost Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo da se kontinuirano nastave poboljšavati prilike za djecu/mlade s teškoćama, te osigurava adekvatna psihosocijalna podrška porodicama djece/mladih s teškoćama.”

U prilogu su prepiska između Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, majke M.M i privatne predškolske ustanove, te tabele  Ministarstva sa pokazateljima opredijeljenosti za uključivanje djece/učenika s teškoćama u redovne odgojno-obrazovne ustanove.