MON KS je Etičkom odboru Univerziteta u Sarajevu dostavilo na razmatranje presude iz afere "Pravni fakultet"

Navodi o seksualnim uslugama iz dispozitiva presude ne mogu biti zanemareni * Neophodno zaštititi studente i akademsku zajednicu
 
Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo u ponedjeljak, 16. 5. 2011. godine dostavilo je Odboru za etička pitanja Univerziteta u Sarajevu na razmatranje Presude Općinskog i Kantonalnog suda u Tuzli protiv Jasmina Mašića, u vezi sa aferom "Pravni fakultet".
 
U dispozitivu Presude navedeni su profesori Pravnog fakulteta u Sarajevu: Zdravko Lučić, Bajro Golić i Sanjin Omanović kao korisnici seksualnih usluga ženskih osoba - studentica, kojima je zauzvrat obećana pomoć prilikom polaganja ispita.
 
Ministarstvo obrazovanja i nauke KS je svjesno činjenice da se radi o pravosnažnoj presudi koja je osuđujuća za treće lice. Međutim, ozbiljnost navoda iz dispozitiva i obrazloženja Presude u odnosu na navedene profesore upozorava nas da oni ne mogu biti zanemareni, kao sastavni i neodvojivi moralni dio od profesionalnog dijela lika univerzitetskog profesora, kako je propisano Članom 9. Etičkog kodeksa UNSA.
 
S navedenim u vezi, Ministarstvo obrazovanja i nauke KS je Odboru za etička pitanja UNSA dostavilo Presude, kako bi bile razmotrene sa etičkog stanovišta te Ministarstvo očekuje da će Odbor, u cilju zaštite integriteta akademske zajednice, nastavno-naučnog procesa i sigurnosti studenata, ovom problemu posvetiti punu pažnju i ozbiljnost i donijeti, odnosno predložiti odgovarajuća rješenja, pogotovo uzevši u obzir vanredno zanimanje javnosti za ovaj slučaj.