Nastavljaju se radovi na unapređenju školske infrastrukture: Rekonstruisne učionice u OŠ "Aleksa Šantić"

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović danas je posjetila Osnovnu školu "Aleksa Šantić" u Sarajevu.

U ovoj školi završena je rekonstrukcija i opremanje kabineta Biologije, Hemije i Fizike iz sredstava koja je školi doznačilo Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS i uz tehničku podršku UNDP-a.

Tokom posjete, ministrica je obišla učionice, kao i školsku kuhinju, renoviranu i opremljenu u sladu sa HACCP sistemom.

Ranije je investirano i u nabavku kotla za grijanje u područnoj školi Mojmilo, te u nabavku 30 novih diskova za postojeće računare u OŠ “Aleksa Šantić”.

Inače, ovu školu pohađa najveći broj učenika u Kantonu Sarajevo, njih 1.200 ukupno. Škola je po drugi put proglašena Eko školom, a poznata je i po kantonalnim i međunarodnim nagradama na polju ekologije. U svom popisu uspjeha, učenici bilježe i učešće u tri ERASMUS+projekta.

“Naši napori da se djeci osiguraju najbolji uslovi za učenje u ovoj i svim drugim školama su itekako vidljivi, svakodnevno radimo na unapređenju uslova za obrazovanje naše djece. Zahvaljujemo se direktorici, dr.sc. Amini Delić-Zimić, kao i vrijednim uposlenicima OŠ ‘Aleksa Šantić’. Kolektiv ove škole redovno učestvuje u programima stručnog usavršavanja u organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Instituta za razvoj preduniverzitetskog poslovanja, što ih čini spremnim za izazove profesije u savremenom svijetu”, istaknula je ministrica Hota-Muminović.