Novac od pretplate na novine za podizanje standarda u školstvu

Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, u okviru ušteda planiranih za tekuću godinu, naložilo je javnim osnovnim i srednjim školama da od 1. 3. 2011. godine otkažu pretplatu na dnevne i sedmične novine te ne-stručne publikacije, bilo da je pretplata plaćana iz vlastitih ili budžetskih prihoda.
Isključivi razlog za ovaj potez je ušteda i nalog o otkazivanju štampe nije usmjeren protiv bilo koje dnevne ili sedmične publikacije.
Sredstva ušteđena na ovaj način biće iskorištena za poboljšanje standarda u obrazovnim ustanovama na području Kantona Sarajevo.
Ovo je samo jedna u nizu mjera ušteda koje će uslijediti u ovoj godini i pokazati domaćinski odnos prema javnom, narodnom novcu i rasteretiti poreske obveznike u Kantonu Sarajevo.