Skip to main content
Please wait...

MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE: "PRIMARNO ZAŠTITI PRAVA DJECE NA ODGOJ, OBRAZOVANJE I SIGURNOST"

(17, Apr 2024)

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo do danas nije zaprimilo Odluku o štrajku upozorenja koji organizuje Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH-Kantonalni odbor SSOOiO Kantona Sarajevo:

 „Neformalno smo dobili odluku o štrajku upozorenja, te u cilju objektivnog informisanja javnosti naglašavamo da smo školama uputili dopis o dosljednom poštivanju svih relevatnih propisa kojim se reguliše pitanje štrajka. Navedenim dopisom traženo je od škola postupanje u skladu sa članom 154. Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 24/22, 40/22 i 7/24). S obzirom da navedeni član Kolektivnog ugovora definiše prava i obaveze radnika koji učestvuju u štrajku, neophodno je isti primijeniti prilikom obračuna plata i naknada iz radnog odnosa“, naveli su iz Ministarstva.  

U narednim danima službenici Ministarstva i uposlenici Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, posjetit će škole kako bi sačinili službene zabilješke o pravima učenika na odgoj, obrazovanje i sigurnost kako su zagarantovana Konvencijom o pravima djeteta i shodnu članu 5. Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 18/2003 i 88/2007 - dr. zakon).

Škole će Ministarstvu, na dnevnoj osnovi, dostavljati informacije o provođenju štrajka svaki dan. Evidentno je da radnici u određenom broju škola ne učestvuju u štrajku niti ga podržavaju.

Ministarstvo će putem Pravobranilaštva Kantona Sarajevo pokrenuti pitanje pred nadležnim sudom o zakonitosti ovog štrajka kako bi se zaštitila prava djece na odgoj, obrazovanje i sigurnost, a kako bi se osigurala vladavina prava i spriječila samovolja i anarhističko ponašanje vođe sindikata. 

Iz Ministarstva, također izražavaju žaljenje što je došlo do obustave nastave. Smatraju da su time ozbiljno ugrožena prava učenika i njihovih roditelja, s obzirom da je ukupna argumentacija za štrajk bazirana na insinuacijama, neistinama i zastrašivanju prosvjetnih radnika. 

Vlada Kantona Sarajevo održat će press konferenciju u četvrtak 18.04.2024. godine, te će tom prilikom iznijeti svoj stav o ovom štrajku.

Slika