Skip to main content
Please wait...

Ministrica Hota-Muminović i delegacija Svjetske banke: zajedničkim projektima do boljeg obrazovanja

(8, Feb 2024)

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović sastala se s delegacijom Svjetske banke, koju su činili James Gresham, Bojana Naceva, Nalin Jena, Sabina Đapo, Dijana Jurković, te Lalaina Rasoloharison. Razgovarano je o nastavku uspješne saradnje.

Ministrica Hota-Muminović kazala je ovom prilikom da će Ministarstvo kojim rukovodi, u saradnji sa Svjetskom bankom, pružiti podršku i učestvovati u provođenju postojećih obrazovnih projekata u školama, s ciljem stvaranja kvalitetnijeg okruženja za obrazovnu zajednicu u Kantonu Sarajevo.

“Ministarstvo aktivno radi na unapređenju obrazovnog sistema, a saradnja sa Svjetskom bankom pruža nam priliku da zajednički radimo na ostvarivanju tih ciljeva, osiguravajući nam resurse i ekspertizu potrebnu za ostvarenje naših ciljeva u poboljšanju kvalitete obrazovanja. Analize Svjetske banke mogu ponuditi mnogo informacija donosiocima odluka i kreatorima politika. Ministarstvo će i u narednom periodu koristiti  dinamične podatke  Svjetske banke, kako bi se razvili programi usmjereni na ekonomski rast, a obrazovanje spade u ključne djelatnosti koje mogu biti instrument postizanja tog rasta”, istakla je ministrica Hota-Muminović.

Iskazala je zahvalnost Svjetskoj banci za kontinuiranu podršku, te je iskoristila priliku za predstavljanje dosadašnjih postignuća, posebno u oblasti reforme nastavnih planova, rekonstrukcije i opremanja škola u Kantonu Sarajevu.

Slika