Skip to main content
Please wait...

MINISTRICA NAIDA HOTA-MUMINOVIĆ: “NASTAVLJAMO RADITI NA PITANJIMA SIGURNOSTI I DOBROBITI UČENIKA”

(6, Jun 2024)

Ministrica za odgoj i obrazovanje Naida Hota-Muminović prisustvovala je stručnom usavršavanju direktora, pedagoga, psihologa i socijalnih radnika osnovnih škola na području Kantona Sarajevo. Na kraju nastavne godine napravljen je pregled određenih specifičnih situacija u toku školske godine, kao i načina na koji su škole odgovarale na određene sigurnosne izazove. Pojašnjena je i procedura izrade planova evakuacije u slučaju kriznih događaja u školama.

U uvodnom obraćanju ministrica Hota-Muminović naglasila je da sektor obrazovanja nastavlja biti primjer agilnog, savremenog pristupa u skladu sa aktuelnim saznanjima i praksama u oblasti sigurnosti i dobrobiti djece.

“Teme sigurnosti, zaštite i dobrobiti nemaju kompromis, te svi zajedno moramo uložiti napor i profesionalnu posvećenost da povećamo sigurnost u školama, kao i da što veći broj djece i učenika u riziku na vrijeme dobije stručni tretman i podršku. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje donijelo je novi Pravilnik o načinu i obliku odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana”, izjavila je resorna ministrica.

Doprinos stručnom usavršavanju dali su i prof. dr. Elmedin Muratbegović i član Radne grupe Ministarstva za pripremu Uputstva za izradu plana evakuacije u odgojno-obrazovnim ustanovama Eldin Mulić. Direktori i stručni saradnici su predstavili primjere dobre prakse u primjeni pravilnika koji tretiraju oblast sigurnosti i zaštitu učenika, a najavljene su dalje aktivnosti na unapređenju saradnje sa stručnjacima iz drugih srodnih resora.

Slika