Skip to main content
Please wait...

Novi pedagoški standardi i normativi za osnovno i srednje obrazovanje

(11, Mar 2024)

Vlada Kantona Sarajevo donijela je nove Pedagoške standarde i normative za osnovni odgoj i obrazovanje i za srednje obrazovanje. Ovi standardi će se primjenjivati od nove školske godine 2024- 2025. 

"U kontekstu procedure, naglašavamo da smo svim partnerima pravovremeno ponudili aktivno učešće u kreiranju Standarda, na način da dostave vlastite primjedbe i sugestije koje se tiču kreiranja Pedagoških standarda i normativa u osnovnoj i srednjoj školi. Sa zadovoljstvom ističem da su pravo iskoristili sve zainteresirane strane kroz dostavljanje prijedloga i sugestija prije izrade ovog dokumenta, ali i kroz učešće u javnim konsultacijama. U narednom periodu Javna ustanova Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS organizirat će stručno usavršavanje za direktore i pomoćnike direktora kako bi se što bolje pripremili za organizaciju nove školske godine", istakla je ovim povodom ministrica odgoja i obrazovanja KS Naida Hota-Muminović.

Ovaj dokument definiše standarde i normative školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila za osnovnu i srednju školu. Težište je u podizanju kvalitete odgojno-obrazovnog rada, te na naglašavanju fokusa na dobrobit učenika. Podsjećamo da je ključna riječ u naslovu ovog dokumenta upravo “pedagogija”.

Jedan od ciljeva standarda je normiranje nastavne norme za sve predemete, kao i normiranje drugih poslova u odgojno-obrazovnom radu. Svjesni smo da je zbog manjkavosti i nepreciznosti bivših standarda, dolazilo do situacija pri kojim je jedan broj radnika, naplaćivao dvostruko svoj angažman jer isti nije bio objektivno distribuisan, a što je rezultiralo da su pojedinci za obavljanje istih poslova imali naknadu kroz redovan rad, a i po osnovu prekovremenog rada. Još jedna posljedica svega toga jeste i nemogućnost ponude većeg broja sekcija učenicima, smanjen broj sati dopunske nastave za učenike kojima treba dodatna podrška, smanjene mogućnosti rada sa nadarenim učenicima, smanjen broj sati dežura koje smatramo važnim pedagoškim poslom i dr. S druge strane, bilo je potrebno povećati broj sati za stručno usavršavanje, za poslove vođenja odjeljenja (razredništvo) i sl.

Ovo su neke od najznačajnijih prednosti koje donose novi standardi i normativi:

· Revidirana, inovirana i proširena je lista opreme, nastavnih sredstava i učila za svaku učionicu/kabinet.

· Posvećena je dodatna pažnja sigurnosti u prostoru, broju toaleta/mokrih čvorova/, čistoći zraka, energetskoj efikasnost/upotrebi provjerenih materijala.

· Definisana je maksimalna težina školske torbe prema uzrastu učenika u cilju zaštite zdravlja učenika i njihovg pravilnog razvoja.

· U potpunosti je razrađeno poglavlje koje se odnosi na vannastavne i posebne programe u funkciji cjelokupnog razvoja učenika i njihovih vještina, sposobnosti i dobrobiti.

· Smanjen je broj učenika po odjeljenju u cilju što kvalitetnijeg odgojno-obrazovnog rada.

· Smanjen je minimalan broj učenika u kombinovanim odjeljenjima.

· U svakoj školi će biti angažovan po jedan psiholog.

· U svakoj školi će biti angažovan socijalni radnik na pola norme.

· Svaka škola dobija jednog administrativnog radnika kako bi se stručni saradnici i rukovodstvo škole mogli posvetiti unaprjeđenju kvaliteta rada.

· Asistenti u odjeljenju su prepoznati kao stručni saradnici.

· Produženi boravci u osnovnim školama su prepoznati kao odgojno-obrazovni rad, te je omogućeno formiranje grupa u boravcima sa minimalnim brojem djece (dovoljno je četvero djece za pokretanje produženog boravka u školi), a od čega će posebnu pogodnost imati roditelji učenika u školama u rubnim dijelovima Kantona, uz omogućavanje nove pozicije voditelja produženog boravka.

· Prilikom kreiranja opisa poslova za sva radna mjesta propisani su okvirni poslovi, profil i stručna sprema za svaku poziciju, čime će se osigurati istovjetni uslovi za isto radno mjesto u svim školama.

· Povećan je broj sati za razredništvo i stručno usavršavanje.

· Normirana je površina koju može održavati jedan radnik na održavanju higijene.

"Smatram da se možemo složiti da su ove promjene neophodne za dobrobit cjelokupne obrazovne zajednice. Svjesna sam i činjenice da će ovi Standardi i normativi tokom primjene pokazati i određene nedostatke, na kojima se svakako u budućnosti može i treba raditi, ali već sada sam sigurna da nose niz prednosti, te će se njihovom primjenom omogućiti kvalitetniji, efikasniji, ekonomičniji i savremeniji odgojno-obrazovni sistem koji učenika zadržava u fokusu svih naših napora koje ulažemo kao obrazovna vlast, kao profesionalci u sistemu i kao roditelji", poručili su iz Ministarstva.

Izjava ministrice Hota-Muminović nalazi se u linku koji Vam dostavljamo.

https://we.tl/t-T2IcKZ7uoN

Slika