Skip to main content
Please wait...

Obavijest o upisu učenika u osnovnu muzičku i baletsku škole

(19, Feb 2024)

Cijenjeni roditelji/staratelji,

U skladu sa članom 57. stav 5, 6, 7, 8 i 9, Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo br. 23/17, 33/17,30/19, 34/20 i 33/21), upis u osnovnu muzičku školu i osnovnu baletsku školu, vrši se u mjesecu martu, a i u mjesecu augustu ukoliko se u prvom upisnom roku nije prijavio dovoljan broj učenika.

Ove škole mogu organizirati i pripremna odjeljenja.

U pripremno odjeljenje se upisuju učenici nakon završenog drugog razreda redovne osnovne škole, a u I razred osnovne muzičke i osnovne baletske škole se upisuju djeca nakon završenog trećeg razreda redovne osnovne škole. Ukoliko se radi o izuzetno talentiranom učeniku, a to predloži komisija za upis u prvi razred, taj učenik se može upisati i ranije.

Škole konkurs objavljuju na web stranici škole, i na oglasnoj ploči škole.

Želimo uspješan upis naših učenika u škole koje će doprinijeti razvoju njihovog muzičkog talenta.

Slika