Održan hitan sastanak kantonalnih ministara obrazovanja: Snažno krenuti sa aktivnostima suzbijanja nasilja

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota Muminović odazvala se pozivu ministrice obrazovanja i nauke u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine prof. dr. Jasne Duraković na hitni sastanak kantonalnih ministara obrazovanja, koji je održan jučer.
“Tragični uznemirujući događaj, koji se desio u osnovnoj školi u Lukavcu, u Tuzlanskom kantonu, bio je povod da napravimo pregled aktivnosti u obrazovnim sistemima u kantonima, a koje se provode s ciljem suzbijanja nasilja. Istovremeno,  razgovarali smo o potrebi detekcije slabih tačaka unutar naših sistema”, izjavila je ministrica Hota-Muminović.
Istakla je da će se snažno zagovarati veća ulaganja u obrazovanje u budžetima svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.
“Moramo oznažiti resurse svih servisa kroz koje realiziramo javne politike. To podrazumijeva angažman dodatnih profesionalaca, kao i stalno stručno usavšavanje svih koji se bave provođenjem javih politika. Što više dobrih alternativa ponudimo djeci i mladima to će rezultati biti bolji. Obrazovanje je skupo. Neznanje je još skuplje", naglasila je ministrica Hota-Muminović.