Skip to main content
Please wait...

POTPISAN MEMORANDUM IZMEĐU MINISTARSTVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KS I SVJETSKOG SAVEZA DIJASPORE: OČUVATI BOSANSKI JEZIK U DIJASPORI

(28, Mar 2024)

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Miminović i predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine Hasan Šehović potpisali su Memorandum o saradnji između Ministarstva i Saveza.

Memorandum, prvi ovakve vrste od postojanja Ministarstva, potpisan je s ciljem realizacije zajedničkih aktivnosti i programa po pitanju bosanskih dopunskih škola u svijetu, kao i očuvanja i afirmacije bosanskog jezika, kulture, historije i identiteta među iseljeničkom bosanskohercegovačkom populacijom, koja je do sada identifikovana u 51 zemlji svijeta.

Tim povodom, ministrica Hota-Muminović naglasila je važnost održavanja mostova između BiH i njene dijaspore, posebno kada se uzme u obzir da je broj bh. iseljenika širom svijeta premašio dva miliona. 

“Ovo je bitan historijski trenutak koji istovremeno predstavlja i instrument koji daje mogućnost da se premosti jaz prouzrokovan dugotrajnim procesom asimilacije bosanskohercegovačkih iseljenika u društvo i zemlju prijema, pri kojem su posebno osjetljive treće generacije mladih naraštaja. Na ovaj način oni će dobiti priliku ponovnog, institucionalnog uspostavljanja veze sa zemljom porijekla. Uvažavamo saradnju s našom dijasporom, prepoznajući je kao važan resurs koji može doprinijeti razvoju obrazovanja kreiranjem zajedničkih programa i aktivnosti koje mogu podstaći i pospiješiti mobilnost učenika i nastavnika, razmjenu znanja i iskustava, te pomoći pri očuvanju maternjeg jezika među iseljeničkom učeničkom populacijom Bosne i Hercegovine, a posredstvom brojnih udruženja i organizacija kojima koordinira Svjetski savez dijaspore BiH”, navela je ministrica Hota-Muminović. 

Predsjednik Svjetskog saveza dijaspore BiH Šehović izrazio je zadovoljstvo zbog niza novih mogućnosti koje potpisivanje Memoranduma pruža, obrazlažući da će fokus aktivnosti biti na bosanskim dopunskim školama i obrazovanju mladih. 

“Ovo je izuzetno značajan korak ka saradnji koja će doprinijeti napretku ove oblasti, kao i brojnim drugim pitanjima i izazovima s kojima se bosanske dopunske škole susreću u svijetu. Uz pomoć mogućnosti organiziranja raznovrsnih konferencija, okruglih stolova, edukacija, naučnih i stručnih susreta, razmjena učenika i prosvjetnog kadra iz BiH i dijaspore BiH, kao i studijskih posjeta mladih učenika iz dijaspore, ljetnih škola maternjeg jezika i sličnih aktivnosti i manifestacija obrazovnog, sportskog i kulturno-umjetničkog karaktera, čuvamo maternji jezik, kulturni identitet i naslijeđe Bosne i Hercegovine”, naveo je Šehović.

Potpisivanju su prisustvovali i predstavnici Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, na čelu sa direktoricom Senadom Salihović, a koji će u narednom periodu u ime Ministarstva realizirati različite programe u skladu s novopotpisanim Memorandumom o saradnji. 

Slika