Saopćenje za javnost

Posljednjih dana svjedočimo intenziviranom medijskom izvještavanju o dokumentu U susret SAFER učenju koje je probudilo veliko interesovanje javnosti. S obzirom da smo zaprimili veliki broj upita od strane medija, te da je u javnom prostoru iznesen veliki broj netačnih informacija i neosnovanih optužbi, obrazloženje i odgovore na upite dajemo u sljedećem saopštenju.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo posvećuje pažnju komunikaciji s javnošću, otvoreno je i ozbiljno razmatra sve argumentirane kritike koje mu se upućuju, s ciljem unapređenja procesa koje vodi. Istovremeno, Ministarstvo ne podliježe pritiscima koji se iniciraju neosnovanim povodima, krnjim argumentima, a često i dnevno-političkim motivima i različitim interesima. Stoga odgovaramo na netačne tvrdnje i lažne optužbe za koje držimo da mogu učiniti nesagledivu štetu Kantonu Sarajevo i njegovoj zajednici u cjelini.

1. U susret S A F E R učenju (eng. SAFER – sigurnije ) nije nova reforma, nije “novi način podučavanja”, nije strategija, niti zamjena za kurikularnu reformu.

U susret S A F E R učenju je koncept sa preporukama koje se mogu koristiti, dorađivati i prilagođavati kontekstu i potrebama obrazovne reforme. U tom smislu ovaj dokument je doprinos započetim reformama u Kantonu Sarajevo.

2. SAFER sadrži sljedeće vrijednosti koje su obrađene u ovom dokumentu: 

- (S) održivost - obuhvata pitanja poput klimatskih promjena, ekonomske i spolne nejednakosti te socijalne pravde, te se ne definiše u uskom ekološkom smislu;

- (A) svjesnost - podrazumijeva razumijevanje stalnih promjena i globalnih trendova, uvažavanja bogatstva različitosti i pluralizma u BiH; 

- (F) pismenost o budućnostima - prepoznata od strane UNESCO-a i podrazumijeva sposobnost uočavanja promjena i iznalaženja načina na koji možemo učestvovati i utjecati na budućnost; 

- (E) etika - koja bi trebala da obuhvati sve vrijednosti koje nastojimo unaprijediti i podsticati u svim područjima društva; 

- (R) otpornost - kao kreativno i fleksibilno djelovanje u suočavanju s neočekivanim promjenama i izazovima. 

Riječ je o univerzalnim vrijednostima za koje želimo da ih naša djeca prihvate i baštine.

3. Za potrebe izrade dokumenta U susret S A F E R učenju Ministarstvo je formiralo fokus grupu koja je aktivno učestvovala u njegovoj izradi, a koju su činili:

Pavle Krstić, tadašnji ministar za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, 

Dženana Husremović, profesorica i prorektorica na Univerzitetu u Sarajevu,

Dušanka Bošković, profesorica i prorektorica na Univerzitetu u Sarajevu,

Mirza Sarajkić, vanredni profesor na Univerzitetu u Sarajevu, 

Stanislava Matić i Sedžida Hadžić iz Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, 

Erzumana Fukelj, direktorica Osnovne škole “Vrhbosna”, 

Seid Alibegović, direktor Druge gimnazije, Lamija Husić, pomoćnica ministrice u Ministastvu za odgoj i obrazovanje, 

Elma Kico i Emil Hodžić, uposlenici Ministarstva za odgoj i obrazovanje, te Azra Dedović, konsultantica u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje,

U radu grupe učestvovala je i Naida Hota-Muminović, ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Rad fokus grupe je organiziran vikendima, a članovi za svoj rad nisu primili nikakvu naknadu. 

4. I pored detaljnog uvida i analiziranja upućenih kritika, nejasno je iz kojeg dijela ovog dokumenta kritičari zaključuju da je riječ o "narušavanju sekularnog obrazovanja", jer to nigdje ne navode. Dokument U susret S A F E R učenju ne dovodi do odstupanja od principa sekularnog obrazovanja. 

5.  Partnerstva u unapređenju obrazovnog sistema su nam važna i nastojimo ih uspostavljati i održavati. Ministarstvo sarađuje sa desetinama različitih domaćih i međunarodnih, vladinih i nevladinih organizacija i cijeni njihov doprinos u unapređenju oblasti odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo, kao i državi. U tim okvirima i kontekstu jeste i saradnja sa Fondacijom Mulalić na ovom konkretnom projektu i britanskog Centra za postnormalne politike i futurističke studije za proces pripreme dokumenta. Zahvalni smo što su pomogli da ovaj dokument ugleda svjetlo dana. Iako Fondacija Mulalić nije direktno učestvovala u izradi ovog dokumenta, zahvalni smo im na koordinaciji i ukupnoj podršci, posebno koordinatoru između Fondacije Mulalić i Ministarstva prof. dr. Mirzi Sarajkiću, profesoru Univerziteta u Sarajevu.

6. Podsjećamo da smo bili posvećeni transparentnosti procesa od samog početka. Na jednoj od organizovanih radionica prisutna je bila i predstavnica Federalnog ministarstva za nauku, obrazovanje i mlade. Na radionice su bili pozvani i rukovodstvo Skupštine Kantona Sarajevo, šefovi klubova zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, članovi Vlade Kantona Sarajevo i rektor Univerziteta u Sarajevu.

Ministarstvo je na predstavljanje ovog dokumenta koje je upriličeno 26. decembra 2023. osim direktora i direktorica osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo, pozvalo i predstavnike medija (putem Službe za pres i protokol Kantona Sarajevo), ministricu Federalnog ministarstva za nauku, obrazovanje i mlade, rukovodstvo Skupštine Kantona Sarajevo, šefove svih klubova zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, predsjednike Komisije za obrazovanje i Komisije za mlade u Skupštini Kantona Sarajevo, Gradonačelnicu Grada Sarajeva i načelnike svih općina u Kantonu Sarajevo, Rektora Univerziteta u Sarajevu, Agenciju za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, predstavnike Delegacije EU u BiH, Udruženje Vijeća roditelja učenika osnovnih i srednjih škola, organizacije UNICEF, Save the Children, OSCE, UNDP, UNFPA, Goethe Institut, Institut Yunus Emre, Fondacija Maarif, Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH - Kantonalni odbor Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo, Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine - Kantonalni odbor Sarajevo, kao i druge partnere Ministarstva.

7.  Ministarstvo će i u narednom periodu nastaviti sa predstavljanjem dokumenta kako je i najavljeno, pozivajući sve zainteresirane strane da prisustvuju javnim prezentacijama. Stoga, još jednom pozivamo sve da kritike usmjere na sadržaj dokumenta i da razgovor vodimo o vrijednostima koje ovaj dokument donosi. Dokument U susret S A F E R učenju treba da otvara razgovore o vrijednostima i unaprjeđuje reformu obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Na kraju, iznenađeni smo količinom predrasuda koje su ispoljene u javnom prostoru, koje povremeno nalikuju organiziranoj kampanji sa dalekosežnim štetnim insinuacijama, te odbijamo da se branimo od stavova koji su artikulisani kroz govor mržnje. 

Ministarstvo u svom radu prati viziju razvoja Kantona Sarajevo koja podrzumijeva poticanje otvorenosti, uvažavanja različitosti i razvoj osjećaja pripadnosti evropskom životnom prostoru.

U susret S A F E R učenju možete pronaći na sljedećem linku: 

https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/katalog/Safer-21-12-23/SAFER/html5forwebkit.html

Prilog
Slika