Skip to main content
Please wait...

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST MINISTARSTVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE U VEZI SA OSNOVNOM ŠKOLOM ANEKS

(28, May 2024)

U cilju objektivnog informisanja javnosti, a posebno roditelja učenika i radnika Javne ustanove Osnovna škola „Aneks“ (u daljem tekstu: Škola), Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) informiše javnost o sljedećem:

 • Vlada Kantona Sarajevo je donijela Odluku 2. februara 2023. godine o odbijanju davanja saglasnosti za imenovanje Omera Begovića za direktora JU OŠ „Aneks“.
 • Omer Begović nije dobio saglasnost na imenovanje od strane Vlade iz razloga što nije odredio suspenziju s radnog mjesta za nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja, lice S.A., protiv kojeg se vodio krivični postupak, a istom licu je bio svjedok odbrane u krivičnom postupku, dok je bio direktor OŠ „Grbavica I“. Napominjemo da je navedeno lice S.A. pravosnažno osuđeno u decembru 2021. godine. O propustima Omera Begovića, kao direktora OŠ „Grbavica I“, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo su utvrdili niz neregularnosti, o čemu su informisali nadležne organe. 
 • Ministarstvo je dana, 24. maja 2023. godine, imenovalo ovlašteno lice za predstavljanje i zastupanje Škole, obzirom da je Školski odbor propustio imenovati vršioca dužnosti direktora škole.
 • Vlada Kantona Sarajevo je 20. julan2023. godine razriješila Školski odbor OŠ „Aneks“, obzirom da isti nisu postupali u skladu sa svojim nadležnostima. 
 •  Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje su dana, 14. septembra 2023. godine, imenovali vršioca dužnosti predsjednika Školskog odbora i 5. oktobra 2023. godine članove privremenog tijela.
 • Školski odbor je dana, 18. oktobra 2023. godine, raspisao konkurs za imenovanje direktora škole.
 • U septembru 2023. godine raspisan je konkurs za imenovanje članova Školskog odbora Škole. 
 • Po konkursu iz septembra 2023. godine, izabrani su i imenovani predsjednik Školskog odbora (predstavnik Ministarstva) i članovi Školskog odbora iz reda radnika i roditelja učenika Škole. 
 • Na konkurs za člana Školskog odbora ispred Općine Novi Grad Sarajevo, javila su se dva kandidata, a načelnik Općine Novi Grad Sarajevo nije odabrao niti jednog od dva kandidata koja su se prijavila na Javni konkurs, a ispunjavali su uslove za imenovanje u skladu sa Zakonom. 
 •  Ministarstvo je urgiralo prema Općinskom načelniku aktima od 24. oktobra 2023. godine, 20. novembra 2023. godine i 29. januara 2024. godine, u vezi odabira jednog od dva kandidata po Javnom konkursu, na koje se u svim navratima načelnik Općine Novi Grad Sarajevo oglušio. 
 • Školski odbor je 26. novembra 2023. godine imenovao vršiteljicu dužnosti direktora, čiji je mandat istekao 26. maja 2024. godine.
 • Dana 9. januara 2024. godine postupajući inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo izvršio je inspekcijski nadzor nad procedurom izbora direktora škole, u kojem je utvrdio niz neregularnosti, poput neovlaštenog otvaranja zatvorenih prijava kandidata, neizdavanja potvrde o prijemu prijava, nepoštivanju rokova i odredaba Pravilnika, a o čemu su izdati i prekršajni nalozi. 
 • Dana 27. maja 2024. godine Ministarstvo je imenovalo ovlašteno lice za poslove direktora Škole. 
 • Iz ranije navedenih činjenica, roditelji učenika i radnici OŠ „Aneks“ trebaju biti sigurni da Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo neće dopustiti da ova osnovna škola bude tema za ubiranje sitnih populističkih bodova pojedinaca, niti će podržati bilo kakvu politizaciju ove teme.  
 • Također, učenici i roditelji učenika mogu biti sigurni da će se svi odgojno-obrazovni i drugi procesi unutar škole odvijati nesmetano, uključujući i procese poput izdavanja uvjerenja, svjedočanstava, održavanja eksterne mature i drugih procesa, a o čemu svjedoči i činjenica da je Ministarstvo 27. maja 2024. godine imenovalo ovlašteno lice za vršenje poslova direktora u ovoj školi.
Slika