Skip to main content
Please wait...

Upis djece u prve razrede - sistematski pregledi se odgađaju za mart, april i maj 2024. godine

(8, Feb 2024)

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS i Ministarstvo zdravstva KS obavještavaju javnost da pri upisu djece u prvi razred osnovnih škola u Kantonu Sarajevo za školsku 2024/2025. godinu, kao obaveznu dokumentaciju roditelji trebaju priložiti i ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta i zdravstvenom statusu. 

Imajući u vidu da se u Domovima zdravlja, osim redovne vakcinacije, obavlja i vakcinacije djece protiv morbila, te da su kapaciteti zdravstvenih ustanova usmjereni i na taj segment usluga, obavještavamo roditelje da ljekarska uvjerenja djece za polazak u školu mogu dostaviti naknadno, tačnije tokom mjeseca marta, aprila i maja tekuće godine. 

Slika