Završena eksterna matura u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo

Polaganje eksterne mature u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo koje je održano u periodu od 16. do 17. juna 2022. godine uspješno je proteklo.

Polaganje je provedeno iz predmeta Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost, Matematika, prvi strani jezik (Engleski jezik). Ukupan broj učenika 9. razreda koji su pristupili polaganju ispita eksterne mature je 3.910 učenika, od kojih 116 učenika koji dolaze izvan Kantona Sarajevo.

Nakon obrade svih statističkih pokazatelja i podataka, prosječne srednje ocjene i ostvareni bodovi na eksternoj maturi u osnovnim školama za predmete su sljedeći:

- Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost - srednja ocjena - 4,01
prosječan broj bodova - 8,02 boda;

- Matematika - srednja ocjena 3,14
prosječan broj bodova - 6,28 boda;

- Engleski jezik - srednja ocjena 4,32
prosječan broj bodova 8,64 bodova.