O B A V J E Š T E N J E o izmjeni satnice potpisivanja ugovora

Obavještavaju se dobitnici sredstava po Odluci o utvrđivanju konačne liste dobitnika po Javnom pozivu za podnošenje prijava udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa/ projekata/aktivnosti za djecu i mlade do 19.godina života u 2023.godini, iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu broj: 11-34-22158-61/23 od 10.07.2023.godine, da će Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo sa svakim pojedinačnim dobitnikom sredstava iz tačke II navedene Odluke potpisati Ugovor, kojima će se preciznije regulisati prava i obaveze dobitnika sredstava. Potpisivanje Ugovora će se realizirati u srijedu 19.07.2023. godine u 12:00 sati u prostorijama Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čaušević broj 1, sala 100.
 
Komisija za provođenje predmetnog Javnog poziva