OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ODGAJATELJA, NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KANTONA SARAJEVO U MARTOVSKOM UPISNOM ROKU 2024. GODINE

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ODGAJATELJA, NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KANTONA SARAJEVO U MARTOVSKOM UPISNOM ROKU 2024. GODINE

Obavještavaju se kandidati koji su stekli uslove za polaganje stručnog ispita navedene u članu 6. Pravilnika o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 12/00, 10/01 i 22/04), da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za polaganje stručnog ispita i ostale dokumentacije, navedene u zahtjevu, 29. 2. 2024. godine. Dokumentacija se predaje isključivo na pisarnici koja se nalazi u prizemlju zgrade Vlade Kantona Sarajevo ili poštom na adresu, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1., 71000 Sarajevo. Ispiti počinju sredinom marta 2024. godine. O datumu i mjestu realizacije prvog dijela ispita (čas s planiranom nastavnom jedinicom i metodika nastavnog predmeta koji je kandidat naveo u zahtjevu) predsjednici komisija će obavijestiti svoje kandidate sedmicu dana prije zakazivanja termina polaganja. 

Potrebna dokumentacija:


Zahtjev za polaganje stručnog ispita, nalazi se na linku: https://mo.ks.gov.ba/preuzimanja/zahtjevi-obrascihttps://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/202305/zahtjev_polagenje_strucnog_ispita_nastavnici.pdf,

Obrazac- Evidencija o Planu i relizaciji Plana stažiranja pripravnika, je na linku: https://mo.ks.gov.ba/preuzimanja/zahtjevi-obrascihttps://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/2023-05/obrazacos7.pdf,

Diploma/Uvjerenje o završenoj školi/fakultetu (ovjerena kopija),

Dodatak diplomi,

Izvod iz Matične knjige rođenih (ovjerena kopija),

Izvod iz matične knjige vjenčanih za osobe ženskog spola čije se prezime razlikuje od prezimena na diploma (ovjerena kopija),

Uvjerenje o položenim ispitima iz pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke grupe predmeta (za kandidate koji nisu završili fakultet nastavničkog smjera),

Ugovor o radu/ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u toku stažiranja, a za volontere ugovor o volonterskom radu (ovjerena kopija),

Odluka vijeća odgajatelja/nastavničkog vijeće o imenovanju mentora kandidatu,
Izvještaj mentora o uspješnoj realizaciji programa obuke pripravnika,

Istraživački rad u dva primjerka (samo za stručne saradnike).

Uplatnica ili obavijest o doznaci Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo (Trezor). Primjerak uplatnice i kako je popuniti, nalazi se na linku: https://mo.ks.gov.ba/preuzimanja/zahtjevi-obrascihttps://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/2023-05/primjerak_uplatnice_za_polaganje_str._ispita.pdf .   

Prilog