Skip to main content
Please wait...

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA U MAJSKOM ISPITNOM ROKU 2024. GODINE

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ODGAJATELJA, NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KANTONA SARAJEVO U MAJSKOM ISPITNOM ROKU 2024. GODINE

 

Obavještavaju se kandidati koji su stekli uslove za polaganje stručnog ispita navedene u članu 6. Pravilnika o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 12/00, 10/01 i 22/04), da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za polaganje stručnog ispita i ostale dokumentacije, navedene u zahtjevu, 30. 4. 2024. godine. Dokumentacija se predaje isključivo na pisarnici koja se nalazi u prizemlju zgrade Vlade Kantona Sarajevo ili poštom na adresu, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, 71000 Sarajevo. Ispiti počinju sredinom maja 2024. godine. O datumu i mjestu realizacije prvog dijela ispita (čas s planiranom nastavnom jedinicom i metodika nastavnog predmeta koji je kandidat naveo u zahtjevu) predsjednici komisija će obavijestiti svoje kandidate sedmicu dana prije zakazivanja termina polaganja. 

Potrebna dokumentacija:

Zahtjev za polaganje stručnog ispita, nalazi se na linku: https://mo.ks.gov.ba/preuzimanja/zahtjevi-obrascihttps://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/202305/zahtjev_polagenje_strucnog_ispita_nastavnici.pdf 

Obrazac- Evidencija o Planu i relizaciji Plana stažiranja pripravnika, je na linku: https://mo.ks.gov.ba/preuzimanja/zahtjevi-obrasci

https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/2023-05/obrazacos7.pdf ,

Diploma/Uvjerenje o završenoj školi/fakultetu (ovjerena kopija),

Dodatak diplomi,

Izvod iz Matične knjige rođenih (ovjerena kopija),

Izvod iz matične knjige vjenčanih za osobe ženskog spola čije se prezime razlikuje od prezimena na diplomi (ovjerena kopija),

Uvjerenje o položenim ispitima iz pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke grupe predmeta (za kandidate koji nisu završili fakultet nastavničkog smjera),

Ugovor o radu/ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u toku stažiranja, a za volontere ugovor o volonterskom radu (ovjerena kopija),

Odluka vijeća odgajatelja / nastavničkog vijeće o imenovanju mentora kandidatu,

Izvještaj mentora o uspješnoj realizaciji programa obuke pripravnika/pripravničkog staža,

Dva primjerka Istraživačkog rada kojim je istražena neka od pojava u odgojno - obrazovnim ustanovamau (samo za stručne saradnike).

 

Uplatnica ili obavijest o doznaci Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo (Trezor)

Podaci za uplatu:


PRIMALAC: Novi Depozitni broj računa Kantona Sarajevo je: 1411965320008475;VRSTA PRIHODA: 722429; ŠIFRA OPĆINE: 077;BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 2101001
Kandidati koji sami uplaćuju naprijed navedeni iznos, neophodno je da na uplatnici navedu šifru općine na kojoj stanuju. 

Primjerak uplatnice i kako je popuniti, nalazi se na linku: 

https://mo.ks.gov.ba/preuzimanja/zahtjevi-obrasci

https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/2023-05/primjerak_uplatnice_za_polaganje_str._ispita.pdf .

 

Prilog
Obavijest (122.38 KB)