Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača - Bar kod čitači