Odluka o utvrđivanju konačne liste dobitnika sredstava