Odluka o utvrđivanju konačne liste po Javnom pozivu za podnošenje prijava udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstva u svrhu finansiranja /sufinansiranja projekata u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja

Odluka o utvrđivanju konačne liste po Javnom pozivu za podnošenje prijava udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu  sredstva u svrhu finansiranja /sufinansiranja aktivnost/programa/projekata u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH, koji se odnose na povećanje sigurnosti djece predškolskog uzrasta, osnovnih i srednjih škola i mladih sa poteškoćama na području Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023 godinu.