Otkazivanjem pretplate na novine uštedjet će se 300.000 KM

Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo je, nakon otkazivanja pretplate na dnevnu i sedmičnu štampu te vanstručne publikacije u javnim školama na području Kantona Sarajevo, isti nalog proslijedilo i Univerzitetu u Sarajevu, javnim fakultetima i institutima te vrtićima u okviru JU "Djeca Sarajeva".
Kako bi se izbjegle nedoumice, ponavljamo da je isključivi razlog za ovaj potez ušteda te da otkazivanje štampe nije usmjereno protiv bilo koje dnevne ili sedmične publikacije.
Ministarstvo će otkazivanjem pretplate na četvorogodišnjem nivou uštedjeti blizu 300.000 KM, koje će biti usmjerene ka poboljšanju standarda i uslova u obrazovanju.
Ovo je samo jedna u nizu mjera ušteda koje će uslijediti u ovoj godini i pokazati domaćinski odnos prema javnom, narodnom novcu i rasteretiti poreske obveznike u Kantonu Sarajevo.