Pokrenuta višejezična Web stranica za privlačenje stranih studenata u Sarajevo

Ministarstvo obrazovanja i nauke KS pokrenulo je višejezičnu web-stranicu, čiji je primarni cilj predstavljanje visokoškolskog potencijala i obrazovnih mogućnosti Kantona Sarajevo.

S obzirom na opredijeljenost Ministarstva i predstavnika pet univerziteta iz Sarajeva - četiri privatna i javnog - da Kanton Sarajevo treba postati vodeći regionalni edukacioni centar, web-stranica je prvi korak ka privlačenju stranih studenata u naš grad.

Ciljna grupa su studenti iz zemalja bliskog istoka, Turske, arapskog poluostrva, druga generacija Bosanaca i Hercegovaca iz inostranstva te svi ostali zainteresovani studenti iz ostalih krajeva Evrope i svijeta. Web-sajt će pomoći budućim studentima na nekom od naših univerziteta da se detaljnije informišu u vezi sa fakultetima, studentskim životom u Sarajevu, procedurama odobravanja viza, zakonskom regulativom, procesom prepoznavanja diploma te ostalim relevantnim informacijama.

Web-sajt (study.ks.gov.ba) je dostupan na engleskom, njemačkom i B/H/S jeziku, a najkasnije do sredine maja će biti preveden i na turski, arapski i albanski jezik. Slogan koji reprezentira Sarajevo stranim studentima je "Tradition. Spirit. Education.".