POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA ODGAJATELJE, NASTAVNIKE I STRUČNE SARADNIKE OKTOBARSKI ISPITNI ROK

Obavještavamo pripravnike odgajatelje, nastavnike i stručne saradnike iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo da će se polaganje stručnog ispita za samostalan odgojno-obrazovni rad organizirati u mjesecu oktobru 2022. godine.
Pravo polaganja stručnog ispita imaju pripravnici koji su u skladu sa važećim propisima završili pripravnički staž i stekli uvjete za polaganje stručnog ispita.
Prijave za polaganje stručnog ispita sa pratećom dokumentacijom predaju se na pisarnici u prizemlju zgrade Vlade Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br.1. do 30.9.2022. godine do 16,00 sati.
Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
Ovjerenu kopiju diplome o završenom studiju;
Stručni saradnici predaju i ovjerenu kopiju Priloga diplomi o položenim ispitima;
Ovjeren Izvod iz matične knjige rođenih;
Za žene, ovjeren Izvod iz Matičen knjige vjenčanih ukoliko se prezime u zahtjevu razlikuje od prezimena na diplomi;
Odluku vijeća odgajatelja/nastavničkog vijeća o imenovanju mentora;
Izvještaj mentora o realizaciji pripravničkog staža;
Odluku vijeća odgaajtelja/nastavničkog vijeća o usvajanju izvještaja mentora o realizaciji pripravničkog staža i pripremljenosti za polaganje stručnog ispita;
Evidencija o planu i realizaciji plana stažiranja;
Za stručne saradnike - istraživački rad kojim je istražena neka od pojava u odgojno - obrazovnim ustanovama.
Cijena polaganja stručnog ispita iznosi 250,00 KM, koji se uplaćuje u korist Budžeta Kantona Sarajevo.
Podaci za uplatu:
PRIMALAC: Novi Depozitni račun Kantona Sarajevo
BROJ RAČUNA: 141 196 53200084 75;
VRSTA PRIHODA: 722429;
ŠIFRA OPĆINE: 077;
BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 2101001
Kandidati koji sami uplaćuju naprijed navedeni iznos, neophodno je da na uplatnici navedu šifru općine na kojoj stanuju.