Poništenje dijela teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola