POZIV NA PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA, Maj 2016. godine