PRELIMINARNA LISTA REZULTATA po Javnom pozivu za podnošenje prijava udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja aktivnosti/programa/projekata za djecu i mlade do 19. godine života u 2022. godini

U prilogu se nalazi PRELIMINARNA LISTA REZULTATA po Javnom pozivu za podnošenje prijava udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja aktivnosti/programa/projekata za djecu i mlade do 19. godine života u 2022. godini iz Budžeta Kantona Sarajevo

Vrsta
Rezultati javnog oglasa