Preliminarna lista rezultata po Javnom pozivu za podnošenje prijava udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja aktivnosti/programa/projekata u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja

PRELIMINARNA LISTA REZULTATA

po Javnom pozivu za podnošenje prijava udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja aktivnosti/programa/projekata u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH. Preventivne ili edukativne aktivnosti/programi/projekti za djecu predškolskog uzrasta, učenike osnovnih škola, učenike srednjih škola, djecu i mlade s teškoćama na području Kantona Sarajevo, koji se odnose na povećanje sigurnosti u saobraćaju, iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu

Slika