Preliminarna lista rezultata po Javnom pozivu za podnošenje prijava udruženja i neprofitnih organizacijama za dodjelu sredstava za podnošenje prijava za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama u svrhu finansiranja/sufinansiranja programa/projekata

PRELIMINARNA LISTA REZULTATA

po Javnom pozivu za podnošenje prijava udruženja i neprofitnih organizacijama za dodjelu
sredstava za podnošenje prijava za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama u svrhu
finansiranja/sufinansiranja aktivnosti/programa/projekata za djecu i mlade do 19. godine života
u 2023. godini iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu, sa pozicije Ministarstva za odgoj i
obrazovanje

Slika