Skip to main content
Please wait...

Prvačići spremite se za školu

(4, Apr 2013)

POŠTOVANI RODITELJI, DRAGI NAŠI PRVAČIĆI,

Obzirom da je 01.04.2013. godine počeo prvi rok za upis prvačića u osnovnu školu u školskoj 2013/2014. godini, koristimo se prilikom da roditelje uputimo na ispunjavanje zakonske obaveze, te vas informiramo sljedeće:

Obavezno je pohađanje redovne osnovne škole u trajanju od devet godina, i to za djecu od šest do petnaest godina starosti. Školskim obveznikom redovne osnovne škole smatra se dijete koje će 1. marta tekuće godine navršiti 5 i po godina života.

Upis u redovnu osnovnu školu se obavlja u aprilu i augustu mjesecu na osnovu spiskova školskih obveznika koje školama dostavlja nadležni organ općine na čijoj se teritoriji nalazi škola. Upis u specijalnu osnovnu školu se vrši tokom cijele godine, na osnovu nalaza i mišljenja komisije za ocjenjivanje sposobnosti djece sa smetnjama u razvoju i rješenja o kategorizaciji djeteta.

Odgojno-obrazovni rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama se odvija u specijalnim školama i ustanovama na osnovu principa integriranog odgoja i obrazovanja, što znači da svi učenici, uključujući i učenike sa posebnim obrazovnim potrebama, imaju pravo da budu u redovnim odjeljenjima, s tim da se rad s djecom sa posebnim obrazovnim potrebama odvija po individualno prilagođenom programu.

Shodno navedenom, pozivamo roditelje, čija su djeca školski obveznici, da na vrijeme izvrše zakonsku obavezu i upišu svoje dijete u osnovnu školu i time omoguće svojoj djeci ispunjavanje jednog od osnovnih ljudskih i dječijih prava – pravo na obrazovanje.

Napominjemo da razgovor koji komisija na nivou škole obavlja sa budućim „prvačićima“, ne predstavlja testiranje djece ni u kojem smislu, već razgovor koji prvenstveno ima za cilj utvrditi da li je dijete dovoljno socijalizirano.

U slučaju da roditelji, iz objektivnih razloga, nisu u aprilskom roku dijete upisali u prvi razred osnovne škole, postoji i drugi rok – augustovski rok za upis učenika u prvi razred škole, kojim se daje mogućnost roditeljima da ispune svoju zakonsku obavezu.

NAPOMENA: Vodeći računa o činjenici da je Obavezni predškolski program za djecu u godini pred polazak u školu također zakonska obaveza, upućujemo roditelje da je potrebno od odgovarajuće predškolske ustanove u kojoj je dijete tokom protekle godine pohađalo Obavezni predškolski program, preuzeti potvrdu o dosadašnjem broju realiziranih sati Obaveznog predškolskog programa, te istu priložiti u osnovnu školu prilikom upisa djeteta u prvi razred.