Reforma obrazovnog sistema Kantona Sarajevo se ne može kreirati izvan Sarajeva

Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo odbilo je jučer dati saglasnost na konačne preporuke Upravnog odbora projekta SHE III (Strengthening Higher Education - Jačanje visokog obrazovanja), koje se odnose na strukturu, mandat i ovlasti Bolonjskog komiteta BiH.

Ministarstvo smatra nedopustivim da se reforma najvećeg sektora sistema javnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini - onog u Kantonu Sarajevo - kreira izvan Sarajeva, koje u ovom trenutku finansira 70 do 80 posto potreba visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

"Ministarstvo obrazovanja i nauke neće pristati na pokušaj da se obrazovna politika u visokom obrazovanju BiH kreira u Banjoj Luci, a da u debati o provođenju obrazovne politike u Kantona Sarajevo učestvuju univerziteti izvan Sarajeva koji nemaju ni pola studenata prosječnog fakuleta na Univerzitetu u Sarajevu", izjavio je dr. Emir Suljagić, ministar obrazovanja i nauke KS.

Na koncu, Ministarstvo izražava žaljenje da je nakon nekoliko godina i potrošenih milion eura, jedini rezultat ovog projekta Priručnik o izradi nastavnih planova i programa, kakvih već ima u upotrebi na Univerzitetu u Sarajevu.