Saopštenje za javnost u vezi objavljenog teksts pod naslovom "Skandalozan dokument Pravobranilaštva KS: Upis djece s poteškoćama u razvoju u vrtiće u Sarajevu 'narušit će reputaciju Ministarstva'"'

Saopštenje za javnost u vezi objavljenog teksta pod naslovom „Skandalozan dokument Pravobranilaštva KS: Upis djece s poteškoćama u razvoju u vrtiće u Sarajevu narušit će reputaciju Ministarstva“, objavljenom na portalu Istraga.ba

 

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada i Skupština Kantona Sarajevo posebnu pažnju posvećuju unapređenju inkluzije u Kantonu Sarajevo kroz gotovo sve resore, s posebnim akcentom na obezbjeđenje podrške djeci/učenicima s teškoćama i njihovim porodicama.

Vlada Kantona Sarajevo je u 2022. godine donijela Posebni program Vlade za unapređenje inkluzije, a temeljem obavezujućih zaključaka s Tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo iz februara 2022. godine, koji su se odnosili na multiresorno poboljšanje prilika i osiguranje optimalnih uvjeta za rast i razvoj djece s teškoćama.

U proteklom periodu Ministarstvo je pokazalo svoju punu opredjeljenost i odgovornost kada su u pitanju poboljšanja prilika za djecu s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama. Tako je, na primjer, u školskoj 2023/2024. godini za djecu u javnim predškolskim, osnovnim i srednjim školama osigurano 370 asistenata u odjeljenju/grupi i 75 članova Mobilnog stručnog tima za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju, koji čine psiholozi, logopedi i edukator-rehabilitatori finansirani iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Nadalje, prilikom upisa djece s teškoćama putem EMIS sistema ovoj djeci je osigurano dodatnih 10 bodova, kako ne bi bilo eventualne diskriminacije djece s teškoćama prilikom upisa u predškolske ustanove, a što je ranije bilo prepušteno subjektivnoj procjeni komisije za upis djece u predškolske ustanove.

Ministarststvo za odgoj i obrazovanje KS i prosvjetni radnici u odgojno-obrazovnim ustanovama s posebnom pažnjom i posvećenosti prilaze svakom djetetu/učeniku bez obzira da li dijete/učenik ima određenu teškoću ili ne, zbog čega su naše odgojno-obrazovne zajednice senzibilizirane za uvažavanje različitosti, kao i za brigu za svakog člana školske zajednice.

Uz posebno razumijevanje izazova s kojim se suočavaju roditelji djece s teškoćama u konkretnom slučaju želimo informisati javnost da je majka M.M. djece s teškoćama u toku 2022/2023. godine putem EMIS sistema upisala svoje dvoje djece u privatnu predškolsku ustanovu, a nakon potpisivanja Ugovora s privatnom ustanovom majka se obratila Ministarstvu za odgoj i obrazovanje za obezbjeđenje podrške asistenta za njeno dvoje djece. Majka je informisana da Ministarstvo nema zakonsku mogućnost finansiranja radnika u privatnim ustanovama, čiji osnivač nije Kanton Sarajevo (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo). Ministarstvo za odgoj i obrazovanje je cijeneći najbolji interes djece majci ponudilo mogućnost da upiše djecu u javnu predškolsku ustanovu u sastavu JU „Djeca Sarajeva“, jer bi Ministarstvo bilo u mogućnosti u skladu sa zakonom finansirati asistenta za djecu u javnoj predškolskoj ustanovi, čije osnivač jeste Kanton Sarajevo. Navedenu ponudu koju je Ministarstvo cijenilo da je u najboljem interesu djece s teškoćama majka je odbila i nastavila insistirati da njeno dvoje djece pohađaju ranije odabranu privatnu predškolsku ustanovu.

Trenutno, redovne predškolske, osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo pohađa preko 500 djece/učenika s teškoćama, te Ministarstvo za odgoj i obrazovanje u javnim odgojno-obrazovnim ustanovama osigurava dodatnu podršku u vidu asistenta u odjeljenju/grupi koji prema Pedagoškim standardima i normativima radi minimalno sa dvoje, a maksimalno s četvoro djece/učenika s teškoćama. Iz navedenog proizilazi da ne postoji objektivan razlog da Ministarstvo na isti način ne postupi i u konkretnom slučaju, ukoliko bi majka pristala da upiše djecu s teškoćama u javnu predškolsku ustanovu.

Nakon upućenih odgovora majci u toku 2022. i 2023. godine majka se obratila Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, Općinskom sudu u Sarajevu, Instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, stoga se u navedeni slučaj, po službenoj dužnosti uključilo i Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo.

Nadalje, ističemo da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS nije ni na koji način učestvovalo u prijedlogu novčane naknade za navodni „reputacijski rizik“.

Vlada Kantona Sarajevo će putem resornih ministarstava i u narednom periodu nastaviti s donošenjem i sprovođenjem mjera unapređenja života osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama.