Sastanak ministara obrazovanja i nauke Federacije BiH i Kantona Sarajevo

Prvi radni sastanak ministara obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo, Damira Mašića i Emira Suljagića održan je u sjedištu Federalnog ministarstva u Mostaru.
 
Ministri su razgovarali o pitanjima od značaja za obrazovni sistem u Federaciji BiH i Kantonu Sarajevo. Istaknuto je da je nužno povećati kvalitet obrazovanja, što se planira učiniti kroz nekoliko koraka, koji uključuju uvođenje eksterne mature, reviziju i uspostavljanje novog sistema udžbeničke politike sa akcentom na hologramsku zaštitu protiv kopiranja, proces akreditacije fakulteta, kvalifikacijski okvir za priznavanje stranih visokoškolskih diploma te prenos određenih nadležnosti sa kantonalnog na federalni nivo.
"Posebno smo istakli potrebu da se osnivačka prava JU Studentski centar prenesu na nivo Federacije BiH. Poreski obveznici Kantona Sarajevo više ne mogu finansirati 70 posto obrazovnog sistema u ovoj zemlji i studentski domovi su jedan od primjera rasipanja naših budžetskih sredstava u svrhu od koje KS nema nikakvu korist", izjavio je Emir Suljagić, ministar obrazovanja i nauke KS.
Sljedeća zajednička aktivnost oba ministarstva je javna kampanja koja za cilj ima podizanje svijesti javnosti o korupciji i njenim oblicima te prevenciji iste.

"Ministarstva obrazovanja Federacije BiH i KS su odlučili da u narednom periodu zajednički rade na brojnim projektima i aktivnostima, što će biti nukleus buduće saradnje sa svim ostalim ministarstvima obrazovanja iz Federacije BiH. Naglasio bih udžbeničku politiku te proces akreditacije univerziteta u FBiH kao izuzetno važne aktivnosti za koje su usvojenim budžetom Federacije BiH planirana i potrebna sredstva. Zadovoljstvo mi je što će dva ministarstva prvu zajedničku aktivnost imati već u maju, u formi javne kampanje za borbu protiv korupcije. Takođe smo razgovarali o prenosu određenih nadležnosti sa kantonalnog na entitetski nivo, poput nauke, kako bi se rasterećenjem kantonalnih ministarstava povećao nivo kvaliteta u tom segmentu", izjavio je Damir Mašić, federalni ministar obrazovanja i nauke.
Na sastanku je naglašena i neophodnost koordinacije između kantonalnih ministarstava obrazovanja, s ciljem podizanja kvaliteta u nastavi te uvođenja sistema koji bi za posljedicu imao veću mobilnost učenika i studenata na prostoru cijele Federacije BiH.