SPISAK ODOBRENIH RADNIH UDŽBENIKA, PRIRUČNIKA, RADNIH LISTOVA I ZBIRKI ZADATAKA ZA SVE RAZREDE I SVE PREDMETE KOJI ĆE SE KORISTITI U OSNOVNIM ŠKOLAMA U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade objavljuje objedinjene spiskove dostavljene od strane škola i grupisani po općinama, s ciljem da roditelji i učenici osnovnih škola Kantona Sarajevo imaju blagovremene informacije koji će se udžbenici, priručnici, zbirke i radne sveske koristiti u narednoj školskoj godini. Također, osnovne škole u Kantonu Sarajevo dužne su da sačinjene spiskove udžbenika objave na svojim web stranicama.