U 1. razred srednjih škola Kantona Sarajevo upisano 4.168 učenika

U prvi razred srednjih škola na području Kantona Sarajevo u školskoj 2023/2024. godini, nakon dva konkursna roka, upisano je 4.168 učenika.

Učenici koji nisu upisani niti u jednu srednju školu u toku online upisa, potrebno je da lično predaju dokumentaciju u jednoj od škola u kojoj su ostala upražnjena mjesta.

Srednje škole navedene u tabeli sa slobodnim mjestima, mogu isključivo izvršiti upis učenika koji nisu nigdje upisani u dva konkursna roka u skladu sa kriterijima.

Upis u srednje škole se odvija u skladu sa ODLUKOM O KRITERIJIMA ZA PRIJEM UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 20/23).

Za upis u gimnaziju potrebno je imati minimalno 78 bodova (upis u privatne gimnazije 71 bod + 7 bodova sa prijemnog ispita), za upis u srednje škole četverogodišnjeg smjera 63 boda, dok je za upis u srednje škole trogodišnjeg smjera dovoljna dokumentacija o završenoj osnovnoj školi.

U prilogu se nalazi tabela sa slobodnim mjestima u srednjim školama Kantona Sarajevo.

Slika