Univerzitet i Ministarstvo odgoja i obrazovanja: Digitalizacija procesa upravljanja ljudskim resursima u obrazovnom sistemu

Danas je ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović potpisala ugovor s rektorom Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Rifatom Škrijeljem, u svrhu unapređenja i održavanja informacionog sistema EMIS Web za osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo. Takođe, ovim sistemom se uspostavlja digitalizacija procesa zbrinjavanja radnika za čijim je radom djelimično ili potpuno prestala potreba, kao i digitalizacija procesa zapošljavanja radnika u osnovnim i srednjim školama, čime se uspostavlja optimalno upravljanje ljudskim resursima u obrazovnom sistemu.

Ovo ministarstvo već niz godina sarađuje sa Univerzitetskim teleinformatičkim centrom (UTIC) Univerziteta u Sarajevu u oblasti razvoja i održavanja EMIS informacionog sistema, što ima značajnu ulogu u osiguranju efikasnosti i kvaliteta obrazovnog sistema.

Univerzitet u Sarajevu putem UTIC-a radi redovno održavanje i unapređenje informacionog sistema EMIS.

“Informacioni sistem EMIS Web u Kantonu Sarajevo jedinstvena je baza podataka kojom je omogućena digitalizacija u vođenju pedagoške evidencije. Posebno je važno što ćemo u ovoj godini napraviti dodatni iskorak. Digitalizovat ćemo procese zbrinjavanja radnika za čijim je radom djelimično ili potpuno prestala potreba, kao i proces zapošljavanja radnika. Na ovaj način napravit ćemo ogromne uštede u budžetu Kantona Sarajevo, olakšati rad  komisija koje se bave ovim poslovima, smanjiti mogućnost grešaka i povećati transparentnost navedenih procesa”, istakla je ministrica Hota-Muminović.