Zauzimanje novog kursa u reformi visokoškolskog obrazovanja

U Sarajevu je održan radni sastanak na kojem su prisustvovali ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, dr. Emir Suljagić, rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Faruk Čaklovica te predstavnici i dekani fakulteta u okviru Univerziteta u Sarajevu.

S obzirom na složeno stanje u visokom obrazovanju, na sastanku je dogovoren hitan set mjera i koraka koji će omogućiti efikasniju i provodivu integraciju Univerziteta u Sarajevu te otpočinjanje aktivnosti u procesu institucionalne akreditacije fakulteta i Univerziteta. Za navedene aktivnosti u narednih nekoliko dana biće imenovana radna grupa, čiji će zadatak biti provođenje i nadgledanje procesa.

Ministar Suljagić i rektor Čaklovica, uz podršku prisutnih dekana i predstavnika grupacija fakulteta, zaključili su da je postojeći model integracije neophodno revidirati i izmijeniti.

Zaključeno je, takođe, da je neophodno hitno pristupiti izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, uz konsultovanje svih relevantnih aktera, s ciljem efikasnijeg i bržeg rada administracije te uspostavljanja pravednijeg i obrazovanja u interesu društva. Izmjene Zakona, između ostalog, moraju osigurati neometanu mobilnost studenata i profesora, brzo i jednostavno prepoznavanje diploma sa inostranih visokoškolskih ustanova te reduciranje i racionalizaciju troškova na fakultetima i Univerzitetu u Sarajevu.

Ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo dr. Emir Suljagić i rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Faruk Čaklovica su se usaglasili da je poduzimanje navedenih aktivnosti zauzimanje novog kursa u reformi visokog obrazovanja.