Skip to main content

ŠKOLSKA 2023/2024.

Dragi nastavnici i učenici, poštovani roditelji,

s obzirom na pozitivna iskustva i povratne informacije o realizaciji eksterne mature u školskoj 2022/2023. godini, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje se odlučilo da Ispitne kataloge pitanja za polaganje eksterne mature koji su objavljeni u augustu 2022. koristi i za pripreme u školskoj 2023/2024. godini.

Testovi na maturalnom ispitu će biti kreirani isključivo od zadataka iz Ispitnih kataloga pitanja.

Podsjećamo, svi objavljeni Ispitni katalozi pitanja su recenzirani, u skladu sa Pravilnikom o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, 25/18, 17/19 i 24/19).

U nastavku slijedi kratak opis Ispitnih kataloga pitanja:

U sklopu Ispitnih kataloga pitanja za polaganje ispita iz nastavnog predmeta Matematika i ovaj put ćete pronaći pregled najvažnijih formula; primjeri zadataka u Katalogu za Engleski jezik zadaci su dobrim dijelom vezani za našu domovinu, a u Katalogu za polaganje ispita iz nastavnog predmeta Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost pronaći ćete i dodatnih 20 pitanja koja NEĆE biti uključena u testovima za polaganje eksterne mature, ali koja će vas povesti u svijet praktične primjene naučenog i, vjerujemo, biti poseban izazov.

Uz Ispitne kataloge pitanja u PDF formatu, nudimo vam i Interaktivne Ispitne kataloge pitanja, čije su prednosti mnogostruke:

  • Ispitni katalog pitanja u digitalnoj formi omogućava brzo pronalaženje željenog sadržaja jednim klikom na željenu stavku. Sadržaj je, također, moguće pretraživati kroz umanjene slike stranica kataloga s lijeve ili donje strane digitalne forme;
  • za uvećanje je dovoljno da kliknete na željenu stranicu ili da povučete preko stranice, držeći pritom pritisnutu lijevu tipku miša;
  • u Ispitnom katalogu pitanja za Engleski jezik, posebno ističemo mogućnost preslušavanja zadataka iz oblasti Listening jednostavnim klikom na sličicu za zvuk koja se nalazi pored teksta naslova sadržaja predviđenog za slušanje;
  • prednost digitalne forme ogleda se i u mogućosti promjene jezika prikaza i prikaza preko cijelog ekrana. Opremljena je i Notesom za dodavanje vlastitih bilješki, Highlight opcijom za označavanje određenog dijela sadržaja kao i Bookmark opcijom za dodavanje vlastitih favorita unutar samog kataloga;
  • unutar digitalne forme integrirani su linkovi koji vode ka referentnim izvorima koji su korišteni prilikom izrade Ispitnih kataloga pitanja, a koji vas prilikom klika na isti, direktno vodi na referenciranu stranicu.

Za potpuni doživljaj u svim navedenim mogućnostima preporučujemo da pregled vršite na računaru ili laptopu, iako je to moguće učiniti na svim platformama, sa svih vrsta uređaja i sa svim postavkama rezolucije ekrana.

Napominjemo, Ispitni katalozi pitanja za polaganje eksterne mature koji su objavljeni u augustu 2022. su važeći i za školsku 2023/2024. godinu.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje