Skip to main content

Obavještenje o poništenju Javnog konkursa za prijem radnika u JU OŠ "Vladislav Skarić"

Objavi za
Ministarstvo
Prilog
Vezan za ministarstvo
Ne
Konkurs/Rezultat konkursa
Konkursi/Oglasi