Skip to main content

Odluka o donošenju nastavnog plana i programa za srednje škole u kojima se nastava realizira po modularnom Nastavnom planu i programu - EU VET