Skip to main content

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ODGAJATELJA, NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KANTONA SARAJEVO U MARTOVSKOM UPISNOM ROKU 2024. GODINE

<p><span>OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ODGAJATELJA, NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KANTONA SARAJEVO U MARTOVSKOM UPISNOM ROKU 2024. GODINE</span></p><p><span>Obavještavaju se kandidati koji su stekli uslove za polaganje stručnog ispita navedene u članu 6. </span><span lang="BS-LATN-BA" xml:lang="BS-LATN-BA" xml:lang="BS-LATN-BA">Pravilnika o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 12/00, 10/01 i 22/04), </span><span>da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za polaganje stručnog ispita i ostale dokumentacije, navedene u zahtjevu, 29. 2. 2024. godine. Dokumentacija se predaje isključivo na pisarnici koja se nalazi u prizemlju zgrade Vlade Kantona Sarajevo ili poštom na adresu, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1., 71000 Sarajevo. Ispiti počinju sredinom marta 2024. godine. O datumu i mjestu realizacije prvog dijela ispita (čas s planiranom nastavnom jedinicom i metodika nastavnog predmeta koji je kandidat naveo u zahtjevu) predsjednici komisija će obavijestiti svoje kandidate sedmicu dana prije zakazivanja termina polaganja. </span></p><p><span>Potrebna dokumentacija:</span></p><p><br /><span>Zahtjev za polaganje stručnog ispita, nalazi se na linku: </span><a href="https://mo.ks.gov.ba/preuzimanja/zahtjevi-obrasci"><span>https://mo.ks…; i </span><a href="https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/202305/zahtjev_polagenje_…- Evidencija o Planu i relizaciji Plana stažiranja pripravnika, je na linku: </span><a href="https://mo.ks.gov.ba/preuzimanja/zahtjevi-obrasci"><span>https://mo.ks…; i </span><a href="https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/2023-05/obrazacos7.pdf"><… o završenoj školi/fakultetu (ovjerena kopija),</span></p><p><span>Dodatak diplomi,</span></p><p><span>Izvod iz Matične knjige rođenih (ovjerena kopija),</span></p><p><span>Izvod iz matične knjige vjenčanih za osobe ženskog spola čije se prezime razlikuje od prezimena na diploma (ovjerena kopija),</span></p><p><span>Uvjerenje o položenim ispitima iz pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke grupe predmeta (za kandidate koji nisu završili fakultet nastavničkog smjera),</span></p><p><span>Ugovor o radu/ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u toku stažiranja, a za volontere ugovor o volonterskom radu (ovjerena kopija),</span></p><p><span>Odluka vijeća odgajatelja/nastavničkog vijeće o imenovanju mentora kandidatu,</span><br /><span>Izvještaj mentora o uspješnoj realizaciji programa obuke pripravnika,</span></p><p><span>Istraživački rad u dva primjerka (samo za stručne saradnike).</span></p><p><span>Uplatnica ili obavijest o doznaci Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo (Trezor). Primjerak uplatnice i kako je popuniti, nalazi se na linku: </span><a href="https://mo.ks.gov.ba/preuzimanja/zahtjevi-obrasci"><span>https://mo.ks…; i </span><a href="https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/2023-05/primjerak_uplatni…; .   </span></p>

Objavi na naslovnoj
Ne
Objavi za
Ministarstvo
NodID
63117