Upis u predškolske ustanove

Konačna rang lista primljene djece u predškolske ustanove na periodičnom upisnom roku u decembru 2023. godine za školsku 2023/2024. godinu

Poštovani,

na ovom linku se nalazi  Konačna rang lista primljene djece na decembarskom periodičnom upisnom roku u predškolske ustanove u Kantonu Sarajevo.

Napominjemo roditelje da će naredni periodični upisni rok biti u februaru 2024. godine.

Izmjena i dopuna Instrukcije o upisu djece u predškolske ustanove u školsku 2023./2024. godinu

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarjevo izvršilo je izmjenu i dopunu Instrukcije o upisu djece u predškolske ustanove u školsku 2023./2024. godinu ito:

U dijelu ,,III-2 KRITERIJ I ZA BODOVANJE“, mijenja se broj bodova za kriterij pod rednim brojem 5)

Brat/sestra djeteta upisan u predškolsku ustanovu (ukoliko nema mjesta u vrtiću koji pohađa

brat/sestra), na način da se broj 2 mijenja sa brojem ,,5".

U dijelu ,,IV -  UPIS DJECE“, na kraju poglavlja dodaje se novi stav koji glasi: ,, Minstarstvo za odgoj i