Skip to main content
Please wait...

Lista ustanova

Ukupno 21 - 40 od 261
Naziv ustanove Vrsta ustanove Općina Adresa Telefon Email Web
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nazor" Javna osnovna škola Novo Sarajevo Azize Šaćirbegović 80 033 650-196 vnazor@hotmail.com http://www.vladimirnazor.edu.ba
OŠ “Čengić Vila I” Javna osnovna škola Novo Sarajevo Fetaha Bećirbegovića 2 033 678-220 info@oscvila1.edu.ba http://www.oscvila1.edu.ba
OŠ “Grbavica II” Javna osnovna škola Novo Sarajevo Behdžeta Mutevelića bb 033 642-642 skola@osgrbavica2.edu.ba, sekretar@osgrbavica2.edu.ba http://www.osgrbavica2.edu.ba
OŠ “Grbavica I” Javna osnovna škola Novo Sarajevo Grbavička 14 033 661- 278, 033 651-337 osgrbavica1@hotmail.com http://osgrbavica1.edu.ba/
OŠ “Hrasno” Javna osnovna škola Novo Sarajevo Porodice Ribar 2 033 647-451, 033 651-120 info@oshrasno.edu.ba http://www.oshrasno.edu.ba
OŠ “Kovačići” Javna osnovna škola Novo Sarajevo Zagrebačka 22a 033 615-878 kovacici@bih.net.ba http://www.oskovacici.edu.ba
OŠ “Malta” Javna osnovna škola Novo Sarajevo Marka Marulića 27 033 613-502 skola.malta@gmail.com http://www.osmalta.edu.ba
OŠ “Pofalići” Javna osnovna škola Novo Sarajevo Ivanjska 1 033 644-163 ospofalici@ospofalici.edu.ba http://www.ospofalici.edu.ba
OŠ “Velešićki heroji” Javna osnovna škola Novo Sarajevo Velešići 2 033/ 214-584, 033/214-598 osvh@osvh.edu.ba http://www.osvh.edu.ba
Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu - osnovna škola Javna osnovna škola Novi Grad Aleja Bosne Srebrene 22 033 460-745 centarczsd@gmail.com http://www.czsd.edu.ba/
JU Osnovna škola "Aneks" Javna osnovna škola Novi Grad Vrbovska bb, Sarajevo 033/658-883 osnovnaskolaaneks@gmail.com http://www.osaneks.edu.ba/
OŠ “Aleksa Šantić” Javna osnovna škola Novi Grad Branislava Nušića 95 033/461-300, 033/456-533 aleksa_santic@bih.net.ba, aleksasantic.sarajevo@gmail.com http://www.osas.edu.ba
OŠ “Avdo Smailović” Javna osnovna škola Novi Grad Adema Buće 151 033 619-155, 033 640-654 avsmail@bih.net.ba http://www.osasmailovic.edu.ba
OŠ “Behaudin Selmanović” Javna osnovna škola Novi Grad Viteška 6, Briješće, Sarajevo 033 780-020 os.bs@bih.net.ba http://www.osbs.edu.ba
OŠ “Ćamil Sijarić” Javna osnovna škola Novi Grad Braće Mulić 16 033 544-301 oscamils1@gmail.com http://www.oscsijaricsa.edu.ba
OŠ “Džemaludin Čaušević” Javna osnovna škola Novi Grad Prvomajska 24 033/713-820, 033/713-821 os.dc@bih.net.ba http://www.oscausevic.edu.ba
OŠ “Fatima Gunić” Javna osnovna škola Novi Grad Nerkeza Smailagića 18 033 545-181 osfatimagunic@yahoo.com http://www.osfg.edu.ba
OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Javna osnovna škola Novi Grad Žrtava fašizma 14 033 644-897 mmdizdar@yahoo.com http://www.osmmdsa.edu.ba
OŠ “Meša Selimović” Javna osnovna škola Novi Grad Geteova 16 033 543-113 mesaselimovic1@gmail.com http://www.osmssa.edu.ba
OŠ “Mustafa Busuladžić” Javna osnovna škola Novi Grad Ahatovićka 51 033 629-574 osmustafabusuladzic@gmail.com http://www.osdobrosevici.edu.ba