Skip to main content
Please wait...

Lista ustanova

Ukupno 41 - 60 od 261
Naziv ustanove Vrsta ustanove Općina Adresa Telefon Email Web
OŠ “Osman Nakaš” Javna osnovna škola Novi Grad Gradačačka 39 033 715 660 skola@osonakas.edu.ba http://www.osonakas.edu.ba
OŠ “Osman Nuri Hadžić” Javna osnovna škola Novi Grad Lava Tolstoja 6 033 460-362 direktor@osonh.edu.ba http://www.osonh.edu.ba
OŠ “Skender Kulenović” Javna osnovna škola Novi Grad Bulevar Mimar Sinana bb 033 451-600 osskeso@bih.net.ba, info@os-sk.edu.ba http://www.os-sk.edu.ba
OŠ “Sokolje” Javna osnovna škola Novi Grad Numan-paše Ćuprilića 25 033/778-960, 033/778-962 direktor@ossokolje.edu.ba http://www.ossokolje.edu.ba
OŠ “Umihana Čuvidina” Javna osnovna škola Novi Grad Smaila Šikala 1 033 541-009 umihanac@bih.net.ba http://www.osuc.edu.ba
Četvrta osnovna škola - Ilidža Javna osnovna škola Ilidža Put Famosa 33 033 698-202 cetvrta.osnovna@bih.net.ba http://www.oscetvrta.edu.ba
Deseta osnovna škola Ilidža Javna osnovna škola Ilidža Osik 210 033 564-540 desetaosnovna@gmail.com https://desetaosnovna.edu.ba/
Deveta osnovna škola Javna osnovna škola Ilidža Rakovička cesta 339 033 428-415 deveta.osnovna@gmail.com http://www.osdeveta.edu.ba
Druga osnovna škola - Ilidža Javna osnovna škola Ilidža Školska 1, Hrasnica 033 510-640 drugaosnovna@ymail.com http://www.osdruga.edu.ba
Osma osnovna škola – Amer Ćenanović Ilidža Javna osnovna škola Ilidža Ilirska 2 (Butmir) 033 771-316, 033 771-321 osma2010@bih.net.ba http://www.osmaosnovnail.edu.ba
Peta osnovna škola - Ilidža Javna osnovna škola Ilidža Umihane Čuvidine 58 033 515-177 petaosnovnaskola@yahoo.com http://www.ospeta.edu.ba
Prva osnovna škola - Ilidža Javna osnovna škola Ilidža Mala aleja 15 033 639-575 posili@bih.net.ba http://www.osprvail.edu.ba
Sedma osnovna škola – Ilidža Javna osnovna škola Ilidža Blažuj 118 033 761-630 sedma.os@bih.net.ba http://www.sedma-osnovna.edu.ba
Šesta osnovna škola - Ilidža Javna osnovna škola Ilidža Bare kod Stupa 63 033 623-405 osnovna_skola_sesta@yahoo.co.uk http://www.ossesta.edu.ba
Treća osnovna škola - Ilidža Javna osnovna škola Ilidža Nasihe Kapidžić Hadžić 1 033 638-473 info@trecaosnovna.edu.ba http://www.trecaosnovna.edu.ba
OŠ “ 6.mart ” Hadžići Javna osnovna škola Hadžići Ulica 6. marta broj 1 033 420-120 os6mart@bih.net.ba http://www.os6mart.edu.ba
OŠ “9. maj” Hadžići-Pazarić Javna osnovna škola Hadžići Bjelašnička 51 033 416 623 9maj@bih.net.ba http://www.os9majpa.edu.ba
OŠ “Hadžići” Javna osnovna škola Hadžići Zlatnih ljiljana 57, 71240 Hadžići 033 408 810 oshadzici@oshadzici.edu.ba http://www.oshadzici.edu.ba/
OŠ “Hilmi ef. Šarić” Hadžići-Tarčin Javna osnovna škola Hadžići Civilnih žrtava rata 36 033/428-395 oshilmi@bih.net.ba http://www.oshilmi.edu.ba
OŠ “Hašim Spahić” Ilijaš Javna osnovna škola Ilijaš Krajiška bb 033/400-271, 033/400-458 oskolahs@yahoo.com http://www.oshs.edu.ba